Pytania

Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne?

W pojazdach nowych pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie powyższych terminów badania techniczne wykonujemy już corocznie, z wyjątkiem motorowerów oraz ciągników rolniczych gdzie badanie należy przeprowadzać co 2 lata.
W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, badania techniczne wykonujemy co roku bez względu na wiek pojazdu.

 

Ile czasu trwa przegląd rejestracyjny?

W zależności od rodzaju badania technicznego, z reguły zajmuje to od 15 do 30 min.
Czas wykonania badania technicznego pojazdu może się różnić w zależności od stopnia trudności danego przypadku i stanu technicznego pojazdu.

 

Czy trzeba się umawiać na przegląd rejestracyjny?

Nie ma wymogu umawiania się na konkretny termin. Badania techniczne wykonujemy na bieżąco w kolejności przybycia klientów.
Zapraszamy w dni robocze w godzinach 8:00 – 19:00 oraz w soboty 8:00 – 14:00.

 

Czy badanie techniczne trzeba wykonywać w województwie gdzie pojazd jest zarejestrowany?

Badania techniczne można wykonywać w dowolnej Stacji kontroli Pojazdów na terenie naszego kraju bez względu na miejsce zarejestrowania pojazdu.

 

Czy wymagane są dodatkowe dokumenty podczas badania pojazdu z instalacją gazową?

Podczas badania technicznego samochodu wyposażonego w instalację gazową niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

  • poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika gazowego,
  • świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (dotyczy jedynie pojazdów, dla których nie dokonano jeszcze odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym).